Использование возможностей информационных технологий
в комплектовании библиотечных фондов

Information Technologies in Library Collection Acquisition

Використання можливостей інформаційних технологій
при комплектування бібліотечних фондів

Бугасова Т.В.

Национальный университет “Киево-Могилянская Академия”, Киев, Украина

Bugasova T.V.

The University of Kyiv-Mohyla-Academy Library, Kyiv, Ukraine

Бугасова Т.В.

Національнiй Університет “Києво-Могилянська Академія”, Київ, Україна

В докладе рассматриваются возможности использования современных технологий в комплектовании библиотечных фондов. Описывается опыт использования возможностей компьютерной сети Интернет в комплектовании библиотечных фондов НаУКМА.

In the report the opportunities of modern information technologies for acquisition of library collections are considered. The experience of using Internet for acquisition of UKMA Library collections is presented in the report as well.

У доповіді розглядаються можливості використання сучасних технологій при комплектуванні бібліотечних фондів. Описується досвід використання можливостей комп”ютерної мережі Інтернет при комплектуванні бібліотечних фондів НаУКМА.

Ми живемо в час коли досягнення комп”ютерних та інформаційних технологій так швидко проникають у наше приватне та професійне життя, що навіть така інституція як Бібліотека набуває дещо іншого значення. Сучасні користувачі бібліотек вже не задовольняються колишнім асортиментом послуг, які надаються бібліотеками, себто можливість традиційного пошуку за відповідним запитом, отримання інформації про наявну літературу на традиційних носіях інформації, замовлення та отримання її у користування і т.п. З появою нових носіїв інформації - аудіовізуальних матеріалів, газет та журналів на мікрофільмах й мікрофішах, довідкової літератури на електронних носіях, книг та баз даних на компакт-дисках, наявність різноманітної реферативної та аналітичної інформації, яка дає можливість створювати довідково-інформаційні та фактографічні електронні бази даних за самою різноманітною тематикою та джерел, за допомогою яких створюються фонди сучасних бібліотек (каталоги більшості іноземних видавництв існують на компакт-дисках та представлені у комп”ютерній мережі Інтернет), змінюється їх видове та типове наповнення. Дійсно бібліотека нашого часу - це місце зберігання як традиційних документів, так і нових електронних ресурсів. Одним із неперевершених досягнень сучасності є комп”ютерна мережа Інтернет, впровадження можливостей якої можна порівняти лише з винаходом радіо або телебачення у свій час, а можливо й більш революційним винаходом, який у недалекому майбутньому змінить всі, в тому числі традиційні бібліотечні технології - будь-яка інформація у будь-який час без будь-яких географічних чи інших перепон.

Комплектування бібліотечних фондів традиційним шляхом досить довготривалий та трудомісткий процес, який послідовано складається з багатьох етапів і по сукупності часових витрат може займати досить великі терміни. Але останнім часом ми маємо унікальну можливість використання ресурсів Інтернет у комплектуванні іноземних видань, на жаль поки що вітчизняні видавництва, передплатні агентства та книготоргівельні організації, що діють в Україні не мають таких ресурсів (засобів).

Мабуть всі, хто починав свою роботу з Інтернет знайомилися з найрозповсюдженішим її сервісом - електронною поштою, яка дає можливість скоротити часові витрати на комплектування бібліотечного фонду. Наведу лише один приклад: в середині серпня 1996 року нами було надіслано замовлення до 5 іноземних видавництв, до кінця вересня з чотирьох із них було отримано літературу. Економія зусиль, а головне часу доводять переваги електронної пошти: простота використання, відносна швидкість обміну інформацією.

WWW (всесвітнє павутиння) є зараз самим популярним та зручним засобом роботи з інформацією в Інтернет, так як дозволяє користувачу не тільки працювати з текстом, а й з графікою, звуком, відео. Не мало важливим є те, що WWW забезпечує он-лайновий доступ до інформації та можливість гіпертекстового переходу із сторінки на сторінку, з серверу на сервер. Практично всі іноземні видавництва та книготоргівельні фірми вже мають свої власні сторінки в Інтернет.

Комплектатор, який використовує у своїй роботі WWW, може отримувати швидко й просто (звичайно, наскільки дозволяють канали зв”язку) найновітнішу інформацію про книги, періодичні видання, компакт-диски та інші носії інформації, їх репертуар, вартість, умови замовлення та поставки, а також виконувати замовлення в он-лайновому режимі, тобто потрапивши на сторінку, знайти інформацію та відразу зробити замовлення - що займе мінімум часу.

Унікальні можливості для комплектартора в Інтернет надає мережа комплектування AcqWeb - це спеціальна сторінка, створена у 1994 році групою бібліотекарів з різних країн, яка надає інформацію про бібліотеки, їх каталоги, про видавців та книготоргівельні фірми, асоціації та організації, конференції, семінари, ресурси у WWW, розповідає про новини та події бібліотечного життя, надає останню інформацію про публікації з бібліотекознавства та інформатики, має практично повний перелік періодичних видань бібліотекознавчої тематики, а також надає можливість комплектатору користуватися великим довідковим апаратом: від тлумачних словників до курсів валют, часу та погоди тощо. Наприклад, такий розділ AcqWeb як “Бібліотечна та інформаційна наука” складається з 12 підрозділів: Відділи комплектування та загальна інформація, Сайти для каталогізаторів, Розвиток бібліотечних фондів, Авторські права та ліцензування інформації, Сайти доброчинних внесків та обміну, Проблеми збереження та оправи, Сайти періодичних видань, Бібліотечно-інформаційні сайти, Бібліотечно-інформаційні школи, Програмне забезпечення, а також сайти для забави та “гарячих” тем. Кожний з перелічених підрозділів звичайно має своє наповнення та безліч посилань на різноманітні сайти бібліотек та бібліотечних організацій. Якщо б ми завантажили підрозділ “Періодичні видання”, то потрапили б на досить довгий перелік сайтів електронних періодичних видань. З підрозділу “Сайти для каталогізаторів” можна потрапити на “Поличку рекомендацій для каталогізаторів”, “Систему каталогізації Бібліотеки Конгресу США” тощо, з підрозділу “Гарячі теми” можна довідатися, які бібліотеки стали переможцями конкурсу на кращий web-сайт та “крута” бібліотека тижня”, ресурси 2000 року і т.п.

Створенню AcqWeb передувало створення ACQNET (електронна мережа бібліотекарів - комплектаторів) з грудня 1990 року групою із 25 бібліотекарів було вирішено працювати над створенням подібного сервісу. Зараз будь-яка бібліотека, що має свій web-сайт може стати членом групи абонентів ACQNET - для встановлення посилань на свої сторінки з AcqWeb, можливість надання інформації про свої бібліотечні та інформаційні ресурси, а також безліч іншої інформації, яка була б цікавою та корисною для бібліотекарів з усього світу. AcqWeb можна вивчати протягом декількох днів і навіть загубитися у морі інформації, але, не зважаючи на такі “перспективи”, це дійсно унікальна нагода володіти сучасною інформацією про досягнення бібліотекарів з усього світу, використовувати необмежені можливості он-лайнового доступу. Це, звичайно, далеко не повний перелік всіх можливостей роботи з AcqWeb та іншими ресурсами мережі Інтернет, і багато хто з нас вже не мислить своєї роботи без щоденного викристання пдібного сервісу. В цьому році на web-сторінці наукової бібліотеки НаУКМА ми також вирішили створити “Сторінку комплектатора”, яка зараз поки що містить лише три рубрики “Книжковий проект Lange & Springer”, “Веб-сайт комплектатора” та “Веб-сайт каталогізатора”.

Тобто, ресурси Інтернет дають необмежені можливості в пошуку та отриманні необхідної інформації та все більше наближають нас до створення віртуальної бібліотеки.