Пятнадцатая Юбилейная
Международная Конференция
"Крым 2008"

"Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса"
Авторский указатель

Авамлех Салим Хамдан

Акжигитова К. М.

Аксянов Р. Р.

Алдохина О. И.

Александрова Н. О.

Алексеев В. Н.

Алешина С. В.

Алимова А. М.

Аль-Ахмад Нидал Ибрагим

Аникеева О.С.

Анохин А. А.

Антипова Р. В.

Аранс Дэвид

Атажанов Жасур

Баженов С. Р. Доклад 1, Доклад 2

Базиленко И. И.

Баймурзина Шолпан

Баньковская И. М.

Басинюк Т. К.

Башарин С. А.

Бегашев У. Д.

Бекбалакова Г. А.

Бенз Сьюзен

Березная Т. И.

Беркутова Л. С.

Боев Б. У.

Бойченко А. В.

Бондаренко Я. Л.

Бородихин А. Ю.

Бочарова Е. Н.

Бродовский А. И.

Бруй О. Н.

Бушило Л. Л.

Бычкова Е. Ф.

Валм Тийу

Вараксина Н. В.

Варюхина Л. Н.

Васильчиков В. В.

Верхоланцева Т. Ю. Доклад 1, Доклад 2

Ветухова Л. М.

Викулова В. П.

Вислый А. И.

Вишневский В.М.

Вишняков Ю. М.

Воройский Ф. С.

Восканян Э. А.

Гамильтон Стюарт

Гендина Н. И.

Гиляревский Р. С.

Гловер Иан

Глухова Е. И.

Горобец О. Е.

Гречко Г. С.

Грибов В. Т.

Григорюк Г. И.

Гришина С. М.

Громова О. К.

Гук О. С.

Денчев С.

Дергачева-Скоп Е. И.

Дзиркале-Малявкина Джения

Дзюба Н. И. Доклад 1, Доклад 2

ДиКарло Кристиан

Дмитриева Е. Н.

Довгаль Ю. В.

Долгополова Е. Е.

Дрешер Ю. Н. Доклад 1, Доклад 2

Дробышевская Т. В.

Дубровина Л. А.

Дударева Майра

Евстигнеева Г. А.

Еремеев Л. Г.

Еременко Т. В.

Еспиноса С. Р.

Ефремов С. В.

Ефрон В.

Ефрон Е.

Жаманкулова А. К.

Жижимов О. Л. Доклад 1, Доклад 2

Жовтяк В. Д.

Жучков В. В.

Заса Анете

Зверевич В. В.

Здебская О.

Зинкявичене Юлия

Зонова Е. А.

Ильина И. И.

Ильина С. В.

Иминова М. Р.

Инданс Иварс

Каневский А. С.

Каратыгина Т. Ф.

Каримов У. Ф.

Квочкина О. И.

Киреева Э. М. Доклад 1, Доклад 2

Кириллова Л. А.

Кирквуд Фрэнсис

Кислова Е. П.

Кияницына М. М.

Клуга Весма

Кобзаренко А. С.

Ковязина Е. В. Доклад 1, Доклад 2

Кожевников А. Г.

Колкова Н. И.

Комарова Гита Доклад 1, Доклад 2

Кондрашева И. Ю.

Коновалова М. П.

Константинова Е. Н.

Константинова О. В.

Костылева Я. А.

Коткина И.

Кочетов А. И.

Кочукова Е. В.

Крайнова Б. Л.

Краснолицкий Н. И.

Кудрина Е. Л.

Кузина И. Б.

Кузнецов А. В.

Кузнецова Т. Я. Доклад 1, Доклад 2

Куйбышев Л. А.

Куманова А.

Кургина Н. Н.

Лавренова О. А. Доклад 1, Доклад 2

Лазарева Т. В.

Лазда Элита

Левова Л. В.

Леонов В. П.

Линдеман Е. В.

Лозницкая Т. О.

Мазов Н. А. Доклад 1, Доклад 2

Мазулис Валдис

Макагонов П. П.

Максвелл Майкл

Малкин Сергей

Маршак Б. И.

Маршак И. Б.

Мацибора Н. Г.

Мельникова Л. П.

Меньшова С. В.

Мешечак Н. А.

Михайлов С. Е.

Мозговая Л. А.

Молодцова Н. В.

Молчан Ж. М.

Москаленко Т. А.

Мотульский Р. С.

Мошковская Т. В.

Мукане Дзинтра

Мухамадиев А. Ш.

Мухиддинов С. Р.

Мухин Леонид

Мякова Н. А.

Наумова В. С.

Ниаурайте Юлия

Новицкая Е. В.

Олейник В. И.

Оноприенко Т. И.

Орлова В. В.

Очолла Деннис Доклад 1, Доклад 2

Очолла Людмила

Павленко Р. И.

Павлов А. И.

Панкова Е. В.

Пантелеева Т. Е.

Пашкевич Д. С.

Пекур Е. В.

Перова Г. В.

Пилькова Н. Н.

Плохих Е. В.

Поджидаева И. Е.

Рагимова М. А.

Рафеева М. С.

Ричардсон, Мл. Джон

Рогачевская Екатерина

Роговая П. И.

Рогозникова О. А.

Роджерсон Саймон

Рожко Ю. А.

Рудина Г. В.

Рушанин В. Я.

Савенкова Л. В.

Савича Марите

Сагитова Л. К.

Сайкович Елена

Сафаргалеев Н. И.

Сбойчаков К. О.

Секретенко О. П.

Сердюк В. Г.

Сидякин В. И.

Сингер Хелен

Сираселла Джилл

Сиротина Е. С.

Ситникова О. В.

Смит Стив

Смородин В. А. Доклад 1, Доклад 2, Доклад 3

Соколина О. В.

Соколинский К. Е.

Соловьёва О. Н.

Солодовников А. В.

Сороко В. Н.

Сороколетова Н. В.

Старых К. П.

Степанов В. К.

Столяров Ю. Н.

Стрелкова И. Б. Доклад 1, Доклад 2

Стрельчук И. П.

Стришенец Н. В.

Ступкин В. В.

Сукиасян Э. Р. Доклад 1, Доклад 2, Доклад 3

Суслова И. М.

Сутырин А. О.

Табаров А. Х.

Тамми Ниина Доклад 1, Доклад 2

Тарасова Н. И.

Твердая Т. В.

Терехова М. В. Доклад 1, Доклад 2

Тимашева И. А.

Тимофеев А. В.

Тимофеева Г. Н.

Толкачев А. Н.

Торлин И. Г.

Турчина Г. П.

Фридман Морис

Хагерлид Ян

Халабия М. Л.

Халабия Р. Ф.

Хватов Н. К.

Хватова В. С.

Хемчян И. И.

Холов Б. С.

Хорьякова Е. И.

Хохрякова Н. С.

Храмова Е. А.

Цветкова В. А.

Чебанова А. К.

Шабанов А. В.

Шадрина В. Н.

Шадрина Е. А.

Шаймуханбетова Ж. К.

Шарапова И. С.

Шереметьева А. А.

Шорин О. Н.

Шулаев А. А.

Шутова В. В.

Эзерс Янис

Эсендал Тугрул

Эткинд Энн

Ядрова Г. В.

Якубов Э. Н.

Ярошенко Т. А.

  
© ГПНТБ РОССИИ, АССОЦИАЦИЯ ЭБНИТ - 2008