Тринадцатая международная Конференция "Крым 2006"

"Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса"

Авторский указатель

Абросимова Н. В.

Абузарова Ж. Ш.

Айни Ори

Алдохина О. И.

Андрюкина Л. А.

Анисимова Т. Е.

Арзуханов А. С.

Артамонова Н. О. Доклад 1, Доклад 2

Аслитдинова А. А.

Базиленко И. И.

Балабекова Г. К.

Батюшко А. А.

Березкина Н. Ю.

Беркутова Л. С.

Билялова Береке

Богинская Л. А.

Боднар Патрик

Бойко Л. Г.

Бондаренко Л. В.

Бондаренко Я. Л.

Варюхина Л. Н.

Васильев В. В.

Вегнер Бернд Доклад 1, Доклад 2

Вербина Н. Ф.

Вербицкая Л. А.

Вербицкая Т. В.

Викулова В. П.

Виноградова Е. Б.

Войтов И. В.

Волобоева Е. Н.

Воройский Ф. С.

Гендина Н. И. Доклад 1, Доклад 2, Доклад 3, Доклад 4

Гениева Е. Ю.

Глухова Е. И.

Горохова Н. М.

Гречко Г. С.

Грибов В. Т.

Григорович Я. Д.

Григорян А. Ф.

Гриханов Ю. А.

Гришина С. М.

Гудаковска Ивета

Гусева Н. А.

Данилов А. В.

Дарутина А. Г.

Дедюля С. С.

Дементьева Е. В.

Демьянков Н. Е.

Демьянова Т. А.

Дзюба Н. И.

Долотина Г. А.

Дрешер Ю. Н. Доклад 1, Доклад 2

Дригайло В. Г.

Дрозд О. М.

Дунаева Н. А.

Дусакова Э. Н.

Елфимова Г. С.

Еремеев Л. Г.

Ескендирова Г. З.

Ефременкова В. М.

Ефремов С. В.

Жавеля С. В.

Жарникова Н. М.

Жижимов О. Л Доклад 1, Доклад 2

Завьялова Л. В.

Залужский С. И.

Захарова Е. В.

Захарчук С. Н.

Збаровская Н. В.

Земская Е. В.

Зинкявичене Ю. А.

Зиновьева Н. Г.

Змрожек Джанет

Зыгмантович С. В.

Ивина К. В.

Изамбекова К. М.

Ильина В. В.

Исмаилов Е.И.

Казина Г. Г.

Калинов А. Н.

Калюжная Т. А.

Капранова С. А.

Карауш А. С. Доклад 1, Доклад 2, Доклад 3

Карнаухова В. П.

Касимова О. М.

Касымжанова К. Т.

Квочкина О. И.

Киришева Е. Н.

Кирквуд Фрэнсис Т. Доклад 1, Доклад 2

Кисилев С.А.

Ковалева Л. Е.

Ковязина Е. В.

Козлова Е. А.

Колганова А. А.

Колкова Н. И. Доклад 1, Доклад 2

Колобов О. С. Доклад 1, Доклад 2

Колосов К. А.

Коморовская Т. В.

Коновалова М. П. Доклад 1, Доклад 2

Копылова Н. П.

Коткина И. В. Доклад 1, Доклад 2

Кочетова О. М.

Крайнова Б. Л.

Кротова Н. В.

Кудрина Е. Л.

Кузина Н. Ю.

Кузнецов А. В.

Кузнецова Н. Н.

Кузнецова Т. Я.

Кулиш О. Н.

Куракова Е. В.

Куц В. В.

Лаврик О. Л. Доклад 1, Доклад 2

Лапиниене Лайма

Латыпова О. П. Доклад 1, Доклад 2

Лауцювене Бронислава

Левова Л. В.

Леонова Р. А.

Леончиков В. Е.

Лоскутов И. В.

Мазов Н. А. Доклад 1, Доклад 2

Мазурицкий А. М.

Макаревич А. С.

Мамбеталиев К. К.

Маркарова Т. С.

Мартынов Л. С.

Мац Л. В.

Медалиева О. З.

Мезенцева О. П.

Мелентьева Ю. П. Доклад 1, Доклад 2

Мелихов А. Ю.

Мельникова Л. П.

Мешечак Н. А Доклад 1, Доклад 2

Милушкина Е. Л.

Мокрушина Н. М.

Морозова Н. И.

Морозова С. А.

Мошковская Т. В. Доклад 1, Доклад 2

Мукиманова Б. Р.

Мязова Р. С.

Нагуманова А. Ш.

Николаева Л.Г.

Никольская И. Ю.

Огай А. И.

Озолиня Элита

Олефир С. В.

Осипова Е. А.

Остапенко Т. А.

Остоич Таня

Павленко Р. И.

Павличенко Ю.В.

Панкова А. Н.

Панкова Е. В.

Панченко Е. А.

Парфенова Г.И.

Пашкевич Д. С.

Пашоуд Джон

Петрова О. В.

Петрова С. В.

Писляков В. В.

Племнек А. И.

Поветкина Л. Г.

Пожидаев А. В.

Пономаренко Т.А

Попов Г. А.

Предеина А. В

Проскурякова О. В.

Пушкарева Л. А.

Рагимова М. А.

Рагузина Т. Б.

Разумова Э. Г.

Редькина Н. С. Доклад 1, Доклад 2

Романов В. В.

Романова М. Н.

Румако Е. В. Доклад 1, Доклад 2

Рыбакова Н. Б. Доклад 1, Доклад 2, Доклад 3

Рябов В. В.

Савельева Л.Д.

Савенкова Л. В.

Савича Марите

Сакпанова Ж. С.

Сальникова Н. В.

Самсонов А. Л.

Сараев А. Д.

Саразетдинов Р. Г.

Саука Йогита

Семенова В. И.

Середа О. А.

Сизов Б. Н.

Ситникова О. В.

Скипор И. Л.

Слепокуров В. С.

Соколова Н. В.

Соколовский В. В.

Сомова Н. А.

Сороко В. Н.

Сороколетова Н. В. Доклад 1, Доклад 2

Сосновская О. О. Доклад 1, Доклад 2

Спасеных Е. В.

Спицина Т. Н.

Станчаускене Ирэна-Виктория

Стародубова Г. А.

Старых К. П.

Степанов В. К.

Столяров Ю. Н.

Стрелкова И. Б.

Ступкин В. В.

Сударенков В. В.

Сукиасян Э. Р. Доклад 1, Доклад 2

Сунгатуллина А. Ф.

Суслова И. М. Доклад 1, Доклад 2

Сухорукова Р. Н.

Сылка Н. Е.

Тарасевич С. Е.

Твердая Т. В.

Тебенёва И. А.

Теплякова Н. М.

Терехова М. В.

Тимченко З. В.

Ткаченко С. С.

Торлин И. Г. Доклад 1, Доклад 2

Торнтон Стивен Доклад 1, Доклад 2

Трифонов В. В.

Трояновский С. П.

Уленко Ю. В.

Упениеце Марите

Урмурзина К. Г.

Усенова Г. Д.

Усманов Р. Т. Доклад 1, Доклад 2, Доклад 3

Уфимцева О. Г.

Федорец О. В.

Федотов А. М.

Фефелова Н. В.

Фишер А. М.

Халабия М. Л.

Халабия Р. Ф.

Халыкова Г. К.

Хливненко Л. В.

Храмова Е. А.

Церцек Н. Ф.

Чекмарева Л. А.

Чепурная Татьяна

Чорнонос Н. П.

Чувильская О. А.

Шаймарданова З. Д.

Шаймуханбетова Ж. К.

Шамардина Л. А. Доклад 1, Доклад 2

Шевченко Л. Б.

Шепелев А.Г.

Шепелева Ю. Ю.

Шутова В. В.

Щербина О. А.

Щукина Т. Г.

Эммонс Теренс

Юрик И. В.

Юхимец В. А.

Янкава Айя

Ярошенко Т. А.

Яцевич Н. А.

© Междунаролная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ)

http://www.elnit.ru