логотип

Четырнадцатая Международная Конференция "Крым 2007"

"Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса"

Судак, Алушта, Коктебель, Керчь, Симферополь, Феодосия

Автономная Республика Крым, Украина

9–17 июня, 2007

Авторский указатель

Абрамов Г. В.

Абрамова Т. А.

Абрамович С. Л.

Алдохина О. И. Доклад 1, Доклад 2

Алейник М. Г.

Алексеев В. Н.

Аль-Ахмад Нидал

Аникеева О. С.

Анисимова Е. Н.

Аноприенко А. Я.

Анохин А. А.

Арзуханов А. С.

Артамонова Н. О. Доклад 1, Доклад 2

Ахо Майре

Ахремчик Р. В.

Баженов И. С.

Баженов С. Р. Доклад 1, Доклад 2

Базиленко И. И.

Байфорд Эндрю Джон

Бакевица Анита

Балашова Ю. В.

Барышева О. В.

Бекбалакова Г. А.

Белоцерковская Л. Н.

Березкина Н. Ю. Доклад 1, Доклад 2

Березная Т. И.

Беркутова Л. С.

Бобрицкая Л. В.

Бондарева С. И.

Бондаренко Я. Л.

Бородихин А. Ю.

Браславская И. М.

Браун Джералд Р. Доклад 1, Доклад 2, Доклад 3

Бычкова Е. Ф.

Вербицкая Л. А.

Верещагина Н. А.

Вислый А. И.

Вишнякова Г. Н.

Воройский Ф. С.

Воронина Е. А.

Воронина Т. Н.

Гейн А. Г.

Гендина Н. И. Доклад 1, Доклад 2, Доклад 3, Доклад 4, Доклад 5

Говорова Т. В.

Гончаренко И. В.

Горбунова Е. А.

Горобец О. Е.

Гречко Г. С.

Грибов В. Т.

Григянец Р. Б.

Гриханов Ю. А. Доклад 1, Доклад 2

Гришина С. М.

Громова О. К.

Гурьянова И. В.

Давлатов А. С.

Давыдова Н. Р.

Даран Хасан Хашеми

Дворкина М. Я. Доклад 1, Доклад 2

Дейвис Дж. Эрик

Денисенко С. А.

Дергачева-Скоп Е. И.

Дзвинко Рита

Дзюба Н. И.

Дибс Мохаммед А. С.

Долгополова Е. Е.

Донг Нгуен Тхи

Дрешер Ю. Н.

Дригайло В. Г.

Дригайло С. В.

Дрозд О. М.

Дубик С. О.

Думанская И. И.

Думшене Лайма

Евстигнеева Г. А. Доклад 1, Доклад 2

Евстигнеева Е. В.

Елфимова Г. С.

Еремеев Л. Г.

Еронина Е. А. Доклад 1, Доклад 2

Ершова Т. В.

Ефремов С. В.

Жижимов О. Л. Доклад 1, Доклад 2

Жильцова В. И.

Загуменная В. В.

Заславский Ю. И.

Захарова Е. В.

Заяц С. В.

Зверевич В. В.

Зильберборд А. Л.

Зыкова Г. В.

Иващенко С. И.

Иргашев Д. Д.

Канеева Л. Л.

Капранова С. А.

Каратыгина Т. Ф.

Карауш А. С. Доклад 1, Доклад 2, Доклад 3

Каргалова Т. А.

Каримов У. Ф.

Карпова И. А.

Кириленко А. Г.

Кирюхина Л. Г.

Кобзаренко А. С.

Кобзева Н. Р.

Ковязина Е. В.

Колганова А. А.

Коленко Л. В.

Колкова Н. И. Доклад 1, Доклад 2

Кондрашова И. Ю.

Конкина Г. С.

Коновалова М. П.

Кононенко В. А.

Копыл О. А.

Коротун Н. И.

Косинова С. А.

Костырко Т. Н.

Крейдик Е. Л.

Куделина Л. Л.

Кудрина Е. Л.

Кузнецов А. В.

Кузнецова Т. Я.

Кузьмин Е. И.

Кузьминич Т. В. Доклад 1, Доклад 2

Кукатова Г. И.

Кулиш О. Н.

Кушнаренко Н. Н.

Куянцева Л. А.

Ластовка Т. В.

Левицкая Л. В.

Левова Л. В.

Ли Роберт E.

Лиепа Айварс

Липенский А. В.

Лосиевский И. Я.

Луговая Л. А.

Лютова Н. К.

Мазов Н. А. Доклад 1, Доклад 2

Мазулис Валдис

Майорова Ю. В.

Макаревич А. С.

Макаренко С. В.

Максименко Ю. И.

Мамонтова Е. Г.

Мансурова Л. Р.

Маршак Б. И.

Маршак И. Б.

Матлина С. Г. Доклад 1, Доклад 2

Маханек М. М.

Мелентьева Ю. П. Доклад 1, Доклад 2

Меркешкина Л. В.

Мешечак Н. А. Доклад 1, Доклад 2

Мирончик В. А.

Михайлова Е. Р.

Мотульский Р. С. Доклад 1, Доклад 2

Мошкин С. В.

Муравьева Е. Г.

Мурована Т. А.

Назарова В. Л.

Новикова М. В.

Новицкая Н. С.

Овсянникова Л. М.

Олефир С. В.

Остапенко Т. А.

Павленко Р. И. Доклад 1, Доклад 2

Павличенко Ю. В.

Павлов А. И. Доклад 1, Доклад 2

Панкова Е. В.

Пантелеева Т. Е.

Пархомчук Т. В.

Пашкова А. Л.

Перхальская Н. В.

Пескова О. В.

Петрова А. А.

Петрусенко Т. В.

Писляков В. В.

Поддубко Л. М.

Полунина Т. К.

Полякова Е. Н.

Полякова Т. И.

Попова Н. Ф.

Пугачёва С. А.

Рагимова М. А.

Раковчук М. П.

Розколупа Н. И.

Романов А. В.

Рыбаков А. В.

Рыбакова Н. Б.

Сааясто Тиина

Савенкова Л. В.

Сватула Т. Л.

Сергеева О. П.

Сердюк В. Г.

Сибирцева Е. А.

Ситник С. М.

Ситникова О. В.

Скнарь В. К.

Слесаренко Г. М.

Соколинский К. Е.

Сомова Н. А.

Сорвачева Г. В.

Сороко В. Н.

Сороколетова Н. В.

Соцков О. В.

Стародубова Г. А.

Степанов В. К.

Столяров Ю. Н.

Стрелкова И. Б. Доклад 1, Доклад 2

Стрельчук И. П.

Ступкин В. В.

Сукиасян Э. Р. Доклад 1, Доклад 2

Суслова И. М. Доклад 1, Доклад 2

Сухорукова Р. Н.

Таланов Д. В.

Тамми Ниина Доклад 1, Доклад 2

Терехова М. В.

Тимашева И. А.

Тимонина Л. С.

Тисенко Э. В.

Титова Н. Н.

Титовец Е. И.

Тихомирова М. Г.

Ткачев В. И.

Торлин И. Г.

Трифонова А. В.

Умаров А. А.

Фадеева И. Н.

Файзуллаев А. З.

Федотов А. М.

Фисенко Л. В. Доклад 1, Доклад 2

Фридман Морис

Хайг Мария

Хакала Эса

Халабия М. Л.

Халабия Р. Ф. Доклад 1, Доклад 2

Хохманн Лаура Каспари

Хухка Е. В.

Цветкова В. А.

Цветкова И. Б.

Цветкова И. Н.

Церцек Н. Ф.

Цыганец И. Ю.

Чекмарева Л. А.

Чуева Н. С.

Шабанов А. В. Доклад 1, Доклад 2

Шамардина Л. А.

Шарова Т. С.

Шепелева Ю. Ю.

Шереметьев С. И.

Шереметьева А. А.

Шерматов Желмат

Шиваров А. Е.

Шкурихина Н. Г.

Шорин О. Н.

Шутова В. В.

Щукина Т. Г.

Эзерс Янис

Юдо С. В.

Юрик И. В. Доклад 1, Доклад 2

Яковлева А. С.

Якубов Э. Н. Доклад 1, Доклад 2

Якшонок Г. П.

Ярошенко Т. А.

Яцевич Н. А.